Reacţii la anunţul privind retragerea Papei

 • PS John Michael Botean

  Episcop de Canton, Ohio, SUA

  Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

  Luni, 11 februarie 2013, prima zi a Postului Mare, în multe din bisericile noastre, ne-am trezit cu vestea neaşteptată a intenţiei Sfântului Părinte de a renunţa la scaunul papal începând cu data de 28 februarie 2013, fiind astfel pentru prima dată când un Pontif Roman ia o asemenea decizie în ultimii şase sute de ani.

  Vă scriu acum pentru a vă ruga să vă uniţi cu mine în rugăciune pentru Sfinţia Sa, Papa Benedict al XVI-lea, care şi-a asumat acest pas, important, pentru viaţa Sfinţiei Sale, dar de asemenea şi pentru viaţa Bisericii Catolice, pe care o iubim atât de mult. În acelaşi timp, trebuie să ne rugăm şi pentru Cardinalii electori, care se vor întâlni în Conclav după această dată, pentru a alege un succesor. Până la această alegere, Scaunul Papal va rămâne vacant.

  În mesajul către Sfântul Părinte, din partea noastră a tuturor, am scris:

  Cucernicii preoţi şi credincioşii acestei Episcopii, mi se alătură în a exprima cele mai bune urări, continua noastră devoţiune filială şi făgăduinţa rugăciunii noastre permanente. În acelaşi timp, dorim să ne exprimăm recunoştinţa noastră pentru mărturia puternică şi clară cu care aţi păstorit Sfânta Biserică a lui Hristos în ultimii opt ani, dar mai ales pentru deosebitele Scrisorile Enciclice pe care le-aţi scris, care au inspirat-o şi au întărit-o. În mod particular, noi, românii greco-catolici, recunoaştem cu o adâncă apreciere marea onoare pe care aţi revărsat-o asupra Bisericii noastre, prin numirea Arhiepiscopului Lucian Cardinal Mureşan, Cardinal al Sfintei Biserici Romane la Consistoriul care s-a desfăşurat în luna februarie a anului trecut.

  De asemenea ne bucură că, chiar şi prin renunţarea la Scaunul lui Petru, aţi rămas credincios chemării voastre şi a Mântuitorului Însuşi. Pe cât de neobişnuită şi aproape fără precedent va fi decizia Sfinţiei Voastre, noi o considerăm o altă mărturie a clarităţii în gândire şi a devoţiunii faţă de conştiinţă, care a marcat întregul Dvs pontificat şi care a întărit turma lui Hristos în credinţă şi speranţă.

  Dat fiind că “pensionarea”, cum este cunoscută în Statele Unite, este considerată de americani ca fiind un moment de bucurie, nu numai pentru împlinirea carierei ci şi pentru noua libertate care o implică, vă rugăm să primiţi de asemenea felicitările noastre. Vă urăm să vă continuaţi călătoria cu sănătate şi într-o viaţă de rugăciune, aşa cum Sfinţia Voastră şi-a dorit atât de arzător.

  Întru mulţi ani, Stăpâne! Fie ca Mântuitorul Hristos, Domnul nostru, să vă dăruiască mulţi ani în pace, sănătate şi bucurie, şi să vă dăruiască răsplata pe care a promis-o “slujitorilor buni şi credincioşi.”

  Mulţi dintre credincioşii noştri s-au întrebat dacă Arhiepiscop nostru Cardinalul va participa la Conclavul care urmează. În conformitate cu regulile stabilite de Papa Ioan Paul al II-lea, Cardinalul Lucian Mureşan a depăşit vârsta eligibilităţii pentru a vota în conclav. Sfinţia Sa ne-a adresat deja o îndrumare ca răspuns faţă de acest eveniment istoric. În “Mesajul în ce priveşte “Anunţul retragerii Sfântului Părinte”, Eminenta Sa ne reaminteşte:

  Astfel mă adresez tuturor şi vă îndemn la încredere şi speranţă: Papa Benedict, printr-un gest de curaj şi responsabilitate, ne face dovada că este profund conştient de limitele persoanei umane; ne demonstrează prin umilinţă adevărata măreţie a omului care cunoaşte timpurile în care trăieşte Biserica, ne face să înţelegem care trebuie să fie atitudinea fiecăruia în faţa puterii, ne demonstrează încă o dată cât de măreţ a fost Isus pe cruce.

  Rugăciuni şi alte resurse sunt în curs de pregătire de către Conferinţa Episcopilor Catolici, şi sper să le împărţim pe măsură ce ne pregătim pentru un nou pontificat. Până atunci, vă cer să vă rugaţi, împreună cu mine, în simplitatea inimii şi cu credinţă, pentru călăuzire de la Spiritul Sfânt. În acelaşi timp se cuvine să ne amintim de Sfântul Părinte în rugăciunile noastre, aducând mulţumire lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pontificatului Său fructuos.

 

www.catholica.ro