• Arhiepiscopul Hilarion a vorbit despre coerenţa Papei

  Mitropolitul ortodox rus Ilarion

  25.02.2013, Roma (Catholica) - "La 11 februarie, neaşteptatul anunţ al renunţării la slujire a Papei Benedict al XVI-lea a uimit profund nu numai Biserica Catolică, ci întreaga creştinătate şi opinia publică mondială. În condiţia sa de slăbire progresivă a forţelor, despre care a vorbit el însuşi, decizia de a părăsi pontificatul nu poate decât să fie considerată un act de mare curaj şi de umilinţă exemplară", a declarat Arhiepiscopul Hilarion, Mitropolit de Volokolamsk, preşedinte al Departamentului pentru relaţii externe al Patriarhiei de Moscova, într-un articol din L’Osservatore Romano, apărut în traducere pe Ercis.ro. "În această lume a noastră în care atâţia care nu au putere caută în mod spasmodic să intre în posesia ei şi atâţia care o au caută cu orice preţ să nu o piardă, glasul blând al primatului celei mai numeroase Biserici creştine din lume, care spune că renunţă în mod liber la exercitarea autorităţii sale din cauza slăbirii fizice şi pentru binele Bisericii, este în contrast clar cu mentalitatea curentă".

  "Încă o dată Papa Benedict al XVI-lea s-a dovedit coerent cu propria linie de integritate morală şi de refuzare a compromisului", a continuat Arhiepiscopul Hilarion. "Suntem desigur încă prea apropiaţi de anunţarea renunţării Papei Benedict al XVI-lea pentru a încerca un bilanţ al pontificatului său. Însă aş spune că una dintre cheile interpretative ale figurii acestui Papă şi ale pontificatului său este probabil tocmai aceasta a coerenţei cu sine însuşi şi cu tradiţia Bisericii, a necedării sale în faţa modelor trecătoare uşoare, în faţa presiunii puternice a culturii dominante". Arhiepiscopul a vorbit apoi despre Papa Ratzinger ca "teolog de înaltă importanţă, fără îndoială unui dintre cei mai autoritari teologi catolici contemporani". "Una dintre temele cele mai tratate de el, cea a raportului dintre credinţă şi raţiune, este în continuitate cu ceea ce s-a spus deja de predecesorul său, Papa Ioan Paul al II-lea".

  "O altă temă îndrăgită de Papa Benedict al XVI-lea, încă de la începutul pontificatului, este cea a reafirmării valorilor morale creştine, nu-ul său ferm spus ‘dictaturii relativismului’. Este o poziţie care ne găseşte pe noi ortodocşii pe deplin de acord. Astăzi în întreaga lume, dar mai ales în societatea occidentală, se asistă la o periculoasă pierdere a oricărei orientări morale… Personal sunt convins că Biserica, astăzi probabil mai mult ca oricând, deşi rămânând deschisă la raportul cu orice şi propunând calea mântuirii oricărui om, trebuie să ofere credincioşilor linii de comportament foarte clare. Aş spune că actualul Pontif a arătat clar că deschiderea la dialog nu trebuie să însemne niciodată a trăda poruncile lui Cristos. El a fost considerat frecvent un conservator şi un tradiţionalist şi această faimă i-a procurat critici şi o anumită nepopularitate. Cred că este important în acest sens să reflectăm mai mult asupra a ceea ce înseamnă tradiţia pentru noi creştinii… Mărturia pe care am primit-o de la apostoli şi de la cei care ne-au precedat în drumul spre Dumnezeu trebuie să o încredinţăm, în întregime, generaţiilor viitoare. Deci avem o responsabilitate de fidelitate".

  "Pontificatul Papei Benedict al XVI-lea a marcat o importantă îmbunătăţire a raporturilor dintre ortodocşi şi catolici şi, îndeosebi, între Roma şi Biserica ortodoxă rusă. Papa cunoaşte bine ortodoxia; iubirea sa faţă de tradiţie îl apropie de noi. Apoi trebuie spus că şi cunoaşterea personală influenţează pozitiv asupra relaţiilor inter-ecleziale… Voi păstra mereu o amintire foarte bună despre conversaţiile noastre şi despre persoana sa. Nu cred că se poate spune că faptul de a fi teolog, om de gândire cu poziţii clare, adesea opuse culturii dominante, a fost în dauna faptului de a fi păstor. Papa Benedict al XVI-lea este un om blând, înţelegător, de mare umilinţă şi înţelepciune". Arhiepiscopul a amintit apoi câteva domenii în care catolicii şi ortodocşii sunt în acord, unul dintre acestea fiind "cel al apărării creştinilor persecutaţi. Şi aici nu mă refer numai la Africa, la Orientul Mijlociu sau la unele ţări asiatice, ci şi la Europa însăşi, unde adesea creştinii sunt victime ale marginalizării culturale, reduşi la tăcere de secularismul dominant, pentru care religia este ceva ce se referă numai la sfera vieţii personale a individului şi nu trebuie să aibă nici o reflexie în viaţa socială. Papa Benedict al XVI-lea a spus şi a făcut multe, atât în apărarea creştinilor persecutaţi cât şi în apărarea valorilor creştine uitate sau călcate în picioare".

  "Acum, cu renunţarea sa la exercitarea slujirii, Papa a oferit lumii o lecţie de umilinţă şi înţelepciune. În urmă cu câteva zile, în Biserica rusă am sărbătorit Prezentarea lui Cristos la Templu. Cum să nu amintim aici cântarea înţeleptului Simeon, pe care tradiţia noastră îl defineşte ‘cel care l-a primit pe Dumnezeu’: ‘Acum lasă, Doamne, ca slujitorul Tău să meargă în pace după cuvântul tău’. Păstorului şi creştinului Benedict al XVI-lea îi urăm o lungă, rodnică şi paşnică perioadă din urmă a vieţii. În ceea ce ne priveşte, ne dorim ca dinamica pozitivă în raporturile dintre Biserica Ortodoxă rusă şi Biserica Catolică romană să continue sub succesorul său".

  înapoi la ştiri

 

www.catholica.ro