• Weigel: Un moment de cotitură în istoria Bisericii

    George Weigel

    28.02.2013, Roma (Catholica) - “Cred că Papa Benedict al XVI-lea va fi amintit în istorie pentru multe dintre realizările sale de excepţie. A fost cel mai mare predicator papal de la Papa Grigore cel Mare încoace, din secolul al VI-lea. A fost un catehet extraordinar.” George Weigel, binecunoscut catolic american, biograf al Papei Ioan Paul al II-lea şi mai recent autor al cărţii “Catolicismul evanghelic: reforma profundă în Biserica secolului XXI”, a vorbit pentru Radio Vatican despre moştenirea Papei Benedict.

    Printre altele a afirmat despre actualul Pontif că “s-a arătat a fi un analist deosebit de profund al problemelor democraţiei secolului nostru şi al temeliilor morale esenţiale pentru viitorul oricărei civilizaţii democrate. A făcut-o prin discursul de la Regensburg, în Germania, de la Westminster Hall, în Londra, în faţa Bundestag-ului şi a Naţiunilor Unite.” Sfântul Părinte, susţine americanul, va fi amintit şi pentru accentul pus pe liturgie: “El ne-a cerut să vedem frumuseţea în liturgie ca o cale unică, de urmat spre o apreciere post-modernă a adevărului şi a binelui pe care îl proclamă Biserica”. După Weigel, Papa Benedict a dus înainte munca început de Conciliul Vatican II şi continuată de Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea. “Cred că el a asigurat trecerea la ceea ce numesc în cartea ‘Catolicismul evanghelic’, transformarea de la Biserica contra-reformei apărută în secolul al XVI-lea, la Biserica noii evanghelizări, care a apărut prin Conciliul Vatican II, Papa Ioan Paul al II-lea, iar apoi Papa Benedict al XVI-lea.”

    Weigel a descris relaţia dintre pontificatele Papei Ioan Paul al II-lea şi Papei Benedict al XVI-lea ca o “continuitate dinamică”. “Aceste două pontificate, cred eu, vor fi văzute în istorie ca două episoade ale unui important moment de interpretare cu autoritate a Conciliului Vatican II.” Cei doi Papi “se completează unul pe altul într-un mod remarcabil… Între ei există o relaţie deosebită şi eficientă, un schimb reciproc de daruri între doi oameni extraordinar de inteligenţi, unul filosof, altul teolog, doi oameni care au avut umilinţa să vadă în celălalt ceva ce lui îi lipsea şi şi-au pus munca împreună pentru binele Bisericii.” Încheierea pontificatului Papei Benedict, susţine Weigel, marchează sfârşitul unei ere. “Suntem la un adevărat moment de cotitură în istoria Bisericii, nu doar datorită acestei încheieri de pontificat fără precedent, ci datorită însăşi naturii vieţii Bisericii în acest moment al istoriei.”

    înapoi la ştiri

 

www.catholica.ro