Indicaţii liturgice cu privire la scaunul vacant
pentru ritul bizantin

Preacucernici fraţi preoţi,

Cunoaştem cu toţii faptul că Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, începând cu data de 28 februarie a.c., orele 20 ora Romei (orele 21, ora României), va înceta să-şi mai exercite mandatul încredinţat de Suveran Pontif şi Episcop al Romei. Prin urmare, la toate Oficiile liturgice care se celebrează până la alegerea unui alt Suveran Pontif, Papa Benedict al XVI-lea nu va mai fi pomenit.

Începând cu data de 28 februarie, orele 21, ora României, până când noul papă va fi ales şi anunţat, la toate oficiile liturgice se vor pomeni doar ierarhii noştri eparhiali.

În schimb, începând cu data de 1 martie şi până când noul papă va fi ales şi anunţat, la Sfintele Liturghii se va rosti, după Rugăciunea Amvonului şi imnul întreit “Fie numele Domnului binecuvântat…”, următoarea rugăciune:

Stăpâne, Doamne Isuse Hristoase, care călăuzești Turma Bisericii, mântuită cu scump sângele Tău și o păzești cu sfințire statornică, dăruiește sfintei Tale Biserici vrednic și drept Păstor, bine plăcut Ție prin înțelepciune, prudență şi viață sfântă, iar nouă de folos părinte, sfințitor și învățător.

Fă ca Lumina Spiritului Sfânt, Mângâietorul, pe care L-ai promis Apostolilor, trimițându-L lor de la Tatăl în ziua Rusaliilor, să-i lumineze acum pe cei care-l vor alege pe Vicarul Tău pe pământ, Episcopul Romei, Păstorul turmei Tale.

Iar Părintele luminilor, de la care coboară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să reverse binecuvântarea Sa cerească asupra noastră, dându-ne bucuria adevărului Tău și a îndurării Tale.

Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Încrezători în promisiunea Domnului că Biserica Sa nu va fi biruită nici de porţile iadului (cf Matei 16,18) şi încredinţaţi ocrotirii materne a Maicii Preacurate, rămânem în speranţa biruinţei binelui şi a adevărului, şi uniţi prin forţa credinţei şi a mărturiei.

† Cardinal Lucian

Arhiepiscop Major

via BRU.ro

 

www.catholica.ro