Indicaţii liturgice cu privire la scaunul vacant
pentru ritul latin

1. În perioada sede vacante

a. Omiterea numelui papei în Rugăciunile euharistice şi în Liturgia orelor

De la ora 20:00 (ora Italiei), 28 februarie (începutul sede vacante), până la alegerea noului suveran pontif, în Rugăciunea euharistică se va omite numele papei, după cum este exemplificat mai jos:

Rugăciunea euharistică II
Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica ta
răspândită pe întregul pământ,
ca să o desăvârşeşti în dragoste,
împreună cu episcopul nostru N. şi cu tot clerul.

Rugăciunea euharistică III
Te rugăm, Doamne,
ca această jertfă a împăcării noastre
să fie spre pacea şi mântuirea lumii întregi.
Binevoieşte a întări în credinţă şi dragoste
Biserica ta peregrină pe acest pământ,
împreună cu slujitorii tăi, episcopul nostru N.,
cu toţi episcopii,
cu întregul cler şi cu tot poporul
pe care ţi l-a dobândit Fiul tău.

La Liturgia orelor se vor omite intenţiile pentru papa.

b. Rugăciune pentru alegerea pontifului roman
Biserica recomandă ca în timpul sede vacante "toţi păstorii şi credincioşii din toată lumea să înalţe spre Dumnezeu rugăciuni fierbinţi ca să lumineze minţile alegătorilor, să fie în acord în exercitarea oficiului lor, astfel încât alegerea pontifului roman să fie operativă, unanimă şi benefică pentru mântuirea sufletelor şi pentru binele întregului popor al lui Dumnezeu" (Ordo rituum conclavis, 19).
În dieceze poporul să fie invitat la rugăciune pentru alegerea noului papă. Episcopul diecezan, dacă reţine oportun, poate să dispună sau să aprobe ca în propria dieceză să se celebreze în zilele obişnuite Liturghia "Pentru alegerea unui papă" (Liturghierul roman, pag. 1161), folosind culoarea liturgică a timpului Postului Mare (cf. Principii şi norme pentru utilizarea Liturghierului roman, nr. 374 şi 347).

2. După alegerea suveranului pontif
Conform constituţiei apostolice Universi Dominici gregis (22 noiembrie 1996), "după acceptare, alesul care are este deja episcop devine imediat episcop al Bisericii Romane, cu adevărat papă şi cap al colegiului episcopilor; el dobândeşte în fapt puterea deplină şi supremă în Biserica Universală şi poate s-o exercite" (nr. 88).
Prin urmare, din momentul proclamării pontifului roman ales, Biserica în celebrările liturgice îl aminteşte pe papa în mod obişnuit.

(După CEI: www.chiesacattolica.it, via Ercis.ro)

 

www.catholica.ro