SCRISOARE APOSTOLICĂ MOTU PROPRIO (2007)
Despre unele modificări în normele referitoare
la alegerea Romanului Pontif

Prin constituţia apostolică "Universi Dominici gregis" [1], promulgată la 22 februarie 1996, venerabilul nostru predecesor Ioan Paul al II-lea a introdus unele schimbări în normele canonice care trebuie observate în alegerea Pontifului Roman şi care au fost fixate de Paul al VI-lea de fericită memorie [2].

În paragraful 75 al constituţiei citate a fost stabilit ca, după epuizarea fără rezultat a tuturor votărilor desfăşurate conform normelor fixate, prin care se cer două treimi din sufragiile tuturor celor prezenţi pentru ca Pontiful Roman să poată fi în mod valid ales, Cardinalul camerleng să îi consulte pe Cardinalii electori asupra modului de procedură, şi să se procedeze conform deciziei luate de majoritatea absolută, rămânând totuşi în vigoare principiul conform căruia este considerată validă alegerea fie cu majoritate absolută de voturi, fie în mod diferit votând doar cele două nume care în scrutinul precedent au obţinut cea mai mare parte din sufragii, fiind cerută şi în acest caz majoritatea absolută.

Totuşi, după promulgarea constituţiei citate, nu puţine au fost solicitările autoritare trimise Papei Ioan Paul al II-lea, prin care se solicita reîntoarcerea la norma stabilită de tradiţie, conform căreia Pontiful Roman nu putea fi considerat în mod valid ales dacă nu ar fi obţinut doua treimi din sufragiile Cardinalilor alegători prezenţi. Noi, de aceea, după ce am examinat cu atenţie chestiunea, stabilim şi decretăm ca abrogate normele prescrise de paragraful 75 al constituţiei apostolice "Universi Dominici gregis", acele norme să fie înlocuite de acestea care urmează:

Dacă scrutinele la care se referă paragrafele 72, 73 şi 74 ale constituţiei deja citate vor fi fără rezultat, să se continue cu o zi dedicată rugăciunii, reflexiei şi dialogului; apoi, în succesivele scrutine, păstrând ordinea stabilită de paragraful 74 al aceleiaşi constituţii, vor putea fi aleşi doar cei doi Cardinali care în precedentul scrutin au obţinut majoritatea numărului de sufragii, fără a neglija criteriul conform căruia şi în aceste două scrutine sunt necesare pentru validitatea alegerii majoritatea calificată a sufragiilor cardinalilor prezenţi. Totuşi, în aceste scrutine, cei doi Cardinali care pot fi aleşi, nu au drept de vot.

Acest document va începe să aibă vigoare imediat după publicarea lui în Osservatore Romano. Acestea le decretăm şi le stabilim în ciuda oricărei dispoziţii contrare.

Dat la Roma, catedra Sfântului Petru, la 11 iunie 2007, al treilea an al pontificatului Nostru
BENEDICTUS PP. XVI

Note:
[1] Giovanni Paolo II, costituzione apostolica Universi Dominici gregis, 22 febbraio 1996, in AAS 88 (1996) 305-343.
[2] Paolo VI, costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo, 1° ottobre 1975, in AAS 67 (1975) 605-645.

S-a folosit traducerea pr. William A. Bleiziffer

 

www.catholica.ro