Rugăciuni pentru alegerea unui nou Papă

Rugăciune propusă într-un comunicat al PF Cardinal Lucian Mureşan.

Stăpâne, Doamne Isuse Hristoase, care călăuzești Turma Bisericii, mântuită cu scump sângele Tău și o păzești cu sfințire statornică, dăruiește sfintei Tale Biserici vrednic și drept Păstor, bine plăcut Ție prin înțelepciune, prudență şi viață sfântă, iar nouă de folos părinte, sfințitor și învățător.

Fă ca Lumina Spiritului Sfânt, Mângâietorul, pe care L-ai promis Apostolilor, trimițându-L lor de la Tatăl în ziua Rusaliilor, să-i lumineze acum pe cei care-l vor alege pe Vicarul Tău pe pământ, Episcopul Romei, Păstorul turmei Tale.

Iar Părintele luminilor, de la care coboară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să reverse binecuvântarea Sa cerească asupra noastră, dându-ne bucuria adevărului Tău și a îndurării Tale.

Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Decărcaţi rugăciunea ca PDF A4

Rugăciune propusă de Conferinţa Episcopală Americană.

O, Dumnezeule, Păstorule veşnic, care îţi conduci turma cu grijă statornică, dăruieşte-ne, în nesfârşita Ta iubire părintească, un păstor pentru Biserica Ta care să îţi fie plăcut prin sfinţenia lui, iar nouă să ne poarte mereu de grijă. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

* * *

Vă mai propunem o rugăciune de mulţumire pentru pontificatul Papei Benedict al XVI-lea.

O, Dumnezeule, care în înţelepciunea Ta l-ai ales pe servul Tău Papa Benedict al XVI-lea să conducă pe pământ Biserica Ta, îţi mulţumim din inimă pentru anii slujirii sale fidele, rugându-ne ca, după ce a slujit ca Vicar al Fiului pe pământ, să se poată bucura din belşug de binecuvântările Tale în această viaţă şi, la sfârşitul ei, să fie primit de Fiul Tău în gloria eternă. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Şi o rugăciune - în două variante - pe care să o folosim după alegerea noului Pontif.

O, Dumnezeule, care în planul Tău providenţial ai dorit ca Biserica Ta să fie zidită pe Petru, pe care l-ai pus peste ceilalţi apostoli, priveşte cu bunăvoinţă, Te rugăm, spre Papa [...], şi fă ca el, pe care l-ai făcut Succesor al lui Petru, să fie pentru poporul Tău izvor şi fundament vizibil al unităţii în credinţă şi al comuniunii. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

O, Dumnezeule, Păstor şi Stăpân al tuturor credincioşilor, priveşte cu bunăvoinţă spre servul Tău Papa [...], pe care l-ai pus cap vizibil al Bisericii Tale şi păstor al ei; Te rugăm să faci ca, prin cuvânt şi faptă, să îi poată sluji pe cei pe care îi conduce pentru ca, împreună cu turma încredinţată grijii sale, să ajungă la viaţa cea veşnică. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

 

www.catholica.ro