• A început al doilea Conclav al secolului XXI

  12.03.2013, Vatican (Catholica) - Cei 115 Cardinali care îl vor alege pe noul Papă au intrat în Capela Paulină la 4.15PM. Acolo, Cardinalul Giovanni Battista Re, decanul adunării, a făcut semnul Crucii şi a spus: “Domnul, care călăuzeşte inimile noastre în iubirea şi răbdarea lui Cristos, să fie cu voi cu toţi!” După această scurtă rugăciune, i-a invitat pe cei reuniţi să înceapă procesiunea spre Capela Sixtină, unde se va desfăşura Conclavul, spunând: “Venerabili Fraţi, după ce am celebrat misterul divin, intrăm acum în Conclav pentru a alege Pontiful Roman. Întreaga Biserică, unită cu noi în rugăciune, invocă neîncetat harul Duhului Sfânt, pentru a alege dintre noi un Păstor demn al întregii turme a lui Cristos. Fie ca Domnul să călăuzească paşii noştri pe calea adevărului, pentru ca, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Apostolilor Petru şi Paul şi a tuturor sfinţilor, să facem întotdeauna cele bineplăcute Lui”.

  Cântând Litania Tuturor Sfinţilor, Cardinalii prezenţi, precedaţi de Cruce, au mers prin Sala Regia spre Capela Sixtină. Procesiunea i-a inclus pe Cardinalul ne-elector Prospero Grech OSA, care va susţine meditaţia; Mons. Giuseppe Sciacca, auditorul general al Camerei Apostolice; Mons. Guido Marini, maestrul celebrărilor liturgice papale; doi membri din Colegiului Pronotarilor Apostolici de Numero Participantium, ai auditorilor prelaţi ai Rotei Romane şi ai clericilor prelaţi ai Camerei Apostolice; secretarul Cardinalului care va prezida Conclavul; maeştrii ceremoniilor pontificale; membri ai corului pontifical al Capelei Sixtine. La intrarea în Capela Sixtină au fost primiţi de Arhiepiscopul Giovanni Angelo Becciu, substitut al secretariatului de stat; Arhiepiscopul Dominique Mamberti, secretar pentru relaţiile cu statele; Arhiepiscopul Georg Ganswein, prefect al Prefecturii Casei Papale; persoanele consacrate ce supraveghează sacristia pontificală; persoanele responsabile cu Spovada; colonelul Daniel Rudolf Anrig, comandat al Gărzii Elveţiene; şi personal auxiliar autorizat. Membri ai Gărzii Elveţiene au păzit uşile Capelei.

  Toţi Cardinalii au mers la locurile lor, aranjate în ordinea precedenţei ierarhice: mai întâi Cardinalii Episcopi, apoi Cardinalii Preoţi, iar la final Cardinalii Diaconi. Împreună au cântat “Veni Creator Spiritus”. La final, Cardinalul Re i-a invitat să depună jurământul de păstrare a secretului, pronunţând în latină următoarele, iar ceilalţi citind împreună cu el: “Noi, Cardinalii electori prezenţi la această alegere de Pontif Suprem, promitem, ne angajăm şi jurăm, ca persoane şi ca grup, să respectăm cu fidelitate şi conştiinciozitate prescrierile conţinute în Constituţia Apostolică a Pontifului Suprem Ioan Paul al II-lea, ‘Universi Dominici Gregis’, publicată la 22 februarie 1996. De asemenea, promitem, ne angajăm şi jurăm ca oricare dintre noi, din voinţa divină, va fi ales Pontif Roman, să se angajeze cu fidelitate la îndeplinirea ‘munus Petrinum’ de Păstor al Bisericii Universale şi să nu înceteze a susţine şi a apăra cu tărie drepturile spirituale şi temporale şi libertatea Sfântului Scaun. În mod particular, promitem şi jurăm să respectăm cu cea mai mare fidelitate şi faţă de toate persoanele, clerici sau laici, secretul privind tot ceea ce în vreun fel este legat de alegerea Pontifului Roman şi privind ceea ce se întâmplă la locul alegerii, direct sau indirect legat de rezultatele votării; promitem şi jurăm să nu rupem acest secret în nici un fel, nici în timpul şi nici după alegerea noului Pontif, doar dacă se dă permisiunea explicită din partea aceluiaşi Pontif; şi niciodată să nu dăm sprijin şi să nu favorizăm nici formă de interferenţă, opoziţie sau orice fel de intervenţie, fie din partea autorităţilor seculare de orice fel şi rang, fie din partea oricărui grup de oameni sau persoane ce ar dori să intervină în alegerea Pontifului Roman.”
  Mai apoi, fiecare Cardinal elector, respectând pe mai departe ordinea ierarhică a precedenţei, a rostit personal următoarea formă de jurământ, tot în latină, punându-şi mâna dreaptă pe Cartea Evangheliilor deschisă pe un suport în mijlocul Capelei Sixtine: “Şi eu, [prenume] Cardinal [nume], promit, mă angajez şi jur. Aşa să mă ajute Dumnezeu şi aceste Sfinte Evanghelii pe care le-am atins cu mâna mea.” Când Cardinalul James Michael Harvey, ultimul dintre Cardinalii electori, a terminat de depus jurământul, maestrul ceremoniilor, Mons. Guido Marini, a rostit “Extra omnes” şi toţi cei care nu participă direct la Conclav au părăsit Capela Sixtină. Uşile Capelei au fost închise la 5.35PM. Alături de Cardinalii electori din Capela Sixtină a rămas maestrul ceremoniilor şi Cardinalul Prosper Grech OSA, care a susţinut meditaţia privitoare la importanta datorie pe care o au şi deci despre nevoia de a acţiona cu bună intenţie, pentru binele Bisericii Universale, după cum se prescrie la nr. 52 din Constituţia Apostolică “Universi Dominici Gregis”.

  După exortaţie, Cardinalul Giovanni Battista Re urma să propună Cardinalilor electori să înceapă, dacă doresc, prima rundă de vot din Conclav, care este opţională în prima sesiune. Cardinalii au votat, după cum a arătat-o fumul apărut prin hornul de pe Capela Sixtină la ora 8.42PM, ora României. Fumul negru, care a durat câteva minute, a arătat că în prima rundă de vot nici un Cardinal nu a strâns numărul minim de 77 de voturi. Lucrările Conclavului se vor relua mâine, 13 martie, cu o sesiune dimineaţa şi alta după-amiaza, fiecare incluzând câte două runde de vot (deci patru în total).

  înapoi la ştiri

 

www.catholica.ro